• Trang 2 - Anh bai chinh-20170320-10032994
  • HTX Mai Anh (Lào Cai): HTX kiểu mới làm “điểm” trên Tây Bắc
  • Theo Liên minh HTX tỉnh Lào Cai, HTX Mai Anh không chỉ nằm trong kế hoạch của tỉnh hỗ trợ làm “điểm” HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị hàng hóa, mà mô hình rau an toàn (RAT) của HTX này sẽ được quảng bá tại Hội chợ nông sản, TTCN của HTX, Liên…

  • van-tai
  • Kinh nghiệm HTX GTVT ở CHLB Đức
  • Mô hình kinh tế hợp tác xã (HTX) là một loại hình kinh tế đã hình thành từ lâu đời, và ngày càng phát triển phổ biến ở nhiều nước trên thế giới từ các nước đang phát triển châu mỹ, châu á, châu mỹ la tinh, các nước đông âu cho đến các nước…