HTX là rường cột để nông nghiệp, nông dân và nông...

Trong tái cơ cấu nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng rất cần vai trò của kinh tế...

Văn bản pháp luật

HTX là rường cột để nông nghiệp, nông dân và nông...

Trong tái cơ cấu nông nghiệp nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng rất cần vai trò của kinh tế...

Vay vốn

mẫu dự án Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

download mau du an quỹ hỗ trợ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                             DỰ ÁN VAY VỐN TỪ QUỸ...

Tư vấn - Hỗ trợ

Hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012

Download Hướng dẫn chuyển đổi luật HTX 2012 ( đã duyệt ) UBND TỈNH PHÚ THỌ                  CỘNG HOÀ...

Hoạt động thường trực

Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ HTX họp triển khai công tác

Chiều 15/8, tại trụ sở Liên minh HTX Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ phát triển HTX họp sơ kết công...

Giới thiệu HTX

HTX Thượng Nông

HTX Nông nghiệp Thượng Nông (Tam Nông, Phú Thọ) đang đi đúng hướng liên kết với doanh nghiệp để hình thành chuỗi sản phẩm...

Sản phẩm của thành viên

Lúa giống – HTX Nông nghiệp Vụ Cầu

Xã Vụ Cầu, huyện Hạ Hòa đa số dân sống chủ yếu nhờ sản xuất nông nghiệp. Trong những năm qua, HTX dịch vụ...

Tin ảnh

Tin xem nhiều

Xây dựng nông thôn mới: Khó khăn thực hiện tiêu chí số 13

 Hình thức tổ chức sản xuất là tiêu chí số 13 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM),...

Hướng dẫn chuyển đổi HTX theo Luật HTX 2012

Download Hướng dẫn chuyển đổi luật HTX 2012 ( đã duyệt ) UBND TỈNH PHÚ THỌ                  CỘNG HOÀ...

Danh sách thành HTX

DS Thanh vien (09012016) DANH SÁCH THÀNH VIÊN LIÊN MINH HTX TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016 Huyện Tên HTX Địa chỉ Đại diện SĐT STT Việt Trì HTX nông nghiệp lâu thượng Khu Trung...

Phát huy hiệu quả mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

Hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng do HTX dịch vụ nông nghiệp và điện năng Vĩnh Lại đầu tư, xây dựng đã...